Formatief toetsen en/of evalueren is een manier om informatie op te halen over het niveau van de leerling ten opzichte van het leerdoel. Je maakt de voortgang van de leerling, zowel qua beheersing van de leerstof als het leerproces, inzichtelijk zonder er meteen een cijfer aan te koppelen.

LessonUp kun je eenvoudig inzetten om formatief te toetsen/evalueren. De leerlingen ontvangen direct feedback tijdens een klassikale en gedeelde LessonUp-les. Daarnaast is in een LessonUp-toets elke vraag individueel van feedback te voorzien. Overigens hoeft een toets in LessonUp niet direct van een cijfer te worden voorzien.

Ook de opbouw van een LessonUp-les helpt bij formatief evalueren. Zo adviseren wij een slide met het leerdoel in de les te voegen. Een leerdoel dat geformuleerd is vanuit de leering, bijvoorbeeld: " Aan het eind van de les kun je uitleggen... ". Naast informatie en interactie tijdens de les, kun je de les vervolgens afsluiten met twee open vragen: " Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd. ", en: " Stel 1 vraag over iets dat je nog zo goed hebt begrepen. " Door deze te koppelen aan het leerdoel, vindt gedurende elke les formatieve evaluatie plaats.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !